مسائل العلوی گرگانی

انسان آفریده نشده است جز برای معرفت و عبادت و آدمی زاده اگر سلم نداشته باشد اسلام نمی آورد و انزال کتب و ارسال رسل نیز کمکی به او نمی کند و راه رسیدن به کمالات از گذرگاه عبودیت و انقیاد و لبیک به فطرت درون و قبول حق حاصل …

ادامه مطلب »

مسائل الشبیری زنجانی

خدا را شاکریم که در دوران پس از انقلاب اسلامی شکوهمند ایران و در قرن حاضر شاهد جوشش مردم جهان و گرایش به معنویت و خواست عمومی به عدالت هستیم و در این جهان ارتباطات وظیفه سنگینی در ارائه همه جانبه احکام الهی بویژه به نسل جوان را عهده داریم …

ادامه مطلب »

مسائل الموسوی اردبیلی

طرح سوال و به چالش کشیدن ذهن و پاسخ به تست های چهارگزینه ای در تثبیت موضوعات در ذهن از نظر روانشناسی روز به اثبات رسیده و امروزه آزمون های تستی روش استاندارد خود آزمایی و دیگر امتحانات متداول می باشد لذا در شرائط جهان روز که مردم عالم بطور …

ادامه مطلب »

مسائل الجوادی آملی

طرح سوال و به چالش کشیدن ذهن و پاسخ دادن به تست های چهارگزینه ای در تثبیت موضوعات در ذهن از نظر روانشناسی روز به اثبات رسیده و آزمون های تستی روش استاندارد امتحانات و خود آزمایی هاست لذا با امید به اینکه هنرمندان و دانشمندان برای احیای فرهنگ تقلید …

ادامه مطلب »

مسائل النوری همدانی

طرح سوال و به چالش کشیدن ذهن و پاسخ به تست های چهارگزینه ای در تثبیت موضوعات در ذهن از نظر روانشناسی روز به اثبات رسیده و امروزه آزمون های تستی روش استاندارد خود آزمایی و دیگر امتحانات متداول می باشد. لذا در شرائط کنونی جهان ارتباطات که امکان دسترسی …

ادامه مطلب »

مسائل المظاهری

به چالش کشیدن ذهن در امور مهمه و طرح سئوال و جواب و حل مسئله با روش تست های چهارجوابی در تثبیت موضوعات در اندیشه انسانی در روانشناسی روز به اثبات رسیده است. تدوین تست های احکام دینی و تقدیم به همه مقلدین و مریدان و مشتاقان اعاظم گرام (حفظهم …

ادامه مطلب »

مسائل الصانعی

عقلایی ترین رفتارهای انسانی مراجعه آزادانه و آگاهانه به نظر کارشناس در هر موضوع تخصصی است که در دهه های اخیر با اختصاصی شدن علوم شتاب بیشتری یافته و همزمان با گرایش عمومی مردم دنیا به معنویت و عدالت و همچنین با شکل گیری جهان ارتباطات هر روز شاهد افزایش …

ادامه مطلب »

مسائل السبحانی

بعد از درک مفهوم صحیح بودن مراجعه به متخصص مانند پزشک، تبعیت دقیق از توصیه های صاحب نظر در مسائل مبتلا به فرد امری کاملاً عقلانی و عقلایی است که در امر تقلید متعیّن است. طرح سؤال و به چالش کشیدن ذهن و پاسخ دادن به تست های چهار گزینه …

ادامه مطلب »

مسائل الوحیدخراسانی

بعد از درک مفهوم صحیح بودن مراجعه به متخصص مانند پزشک، تبعیت دقیق از توصیه های صاحب نظر در مسائل مبتلا به فرد امری کاملاً عقلانی و عقلایی است که در امر تقلید متعیّن است. طرح سؤال و به چالش کشیدن ذهن و پاسخ دادن به تست های چهار گزینه …

ادامه مطلب »

مسائل المکارم شیرازی

عقلایی ترین رفتارهای انسانی مراجعه آزادانه و آگاهانه به کارشناس هر موضوع تخصصی است که با گذر از دوران پیشین خرافه پرستی و جادو گری و اباحه گری، در دهه های اخیر به نحو چشمگیری در حال فراگیر شدن است و اقبال مردم دنیا به پیروی روز افزون از اصول …

ادامه مطلب »