أحکام الأطباء

یتکون هذا الکتاب من مجموعه من الأسئله والروائز للتقیم الذاتی لاستفاده الأطباء والمضمّدین وهی مستخرجه من عناوین کتب أحکام الأطباء والأعمال المرتبطه بهم وصدّرتها مکتب الإعلانات الإسلامیه للحوزه العلمیه بقم. الاعداد و التدوین: الدکتور سعید قاضى بور تحمیل (دانلود)

ادامه مطلب »

آیا هر بشارت دهنده پایان ماه صفر بهشتی است؟!

با نام خدا در نگاه سطحی به ظاهر و الفاظ احادیث معمولا نتایجی بدست می آید که با حقیقت موضوع فاصله دارد و این روزها بازار تصورات غلط از این دست داغ می باشد و در شبکه های اجتماعی آگاهانه یا ناخواسته به آنها دامن زده می شود . به …

ادامه مطلب »

Answers to Islamic Questions

The book which is in front of you consists of a collection of multiple choice tests adopted from the Great Ayatollah Kanmene’ee’s Essay of Answers to Opinion Pollings. This essay not only assists the compiler in emulating Islamic orders, but also will be effective to consolidate Islamic orders in the …

ادامه مطلب »

A Testing Essay of Islamic Orders for Physicians

The present book is a collection of help – instructive questions and tests as well as a self – examination book for the use of devout physicians and those involving in paramedical sciences. The headings in this book have been extracted from the book “Islamic Orders for Physicians and Those …

ادامه مطلب »

A Collection of Essayistic Tests

Mankind has not been created but for worshipping God and obtaining knowledge on the earth. Man will not convert to Islam, if there is no desire for peace and reconciliation in him. Similarly, sending prophets and sending down holy books will not help him, if there is no slightest peacefulness …

ادامه مطلب »

Investigation of Patient’s Knowledge Rate of the Patient’s Rights Charter in Namazi and Faqihi Hospitals in the year 2004

In recent years, a great change has been made on the patient’s rights among different nations and a vast number of policies have been made in this regard. Although, depending on the different social and cultural norms of the society, the nature of the raised rights among different nations differ, …

ادامه مطلب »

The Investigating of Depression Rate in 12 to14-year – old Adolescents Whose Parents Have Been in Employment from the Start of Their Children’s Education in Shiraz Junior High Schools

This project, considering the high rate of the outbreak of depression in all societies – especially in the Iranian society -, seeks to find the reasons of depression in adolescence among adolescents by a causal approach. In view of the high vastness of the reasons and theories related to depression, …

ادامه مطلب »

مجمع الرسائل آزمایشی

انسان آفریده نشده است جز برای معرفت و عبادت و آدمی زاده اگر سلم نداشته باشد اسلام نمی آورد و انزال کتب و ارسال رسل نیز کمکی به او نمی کند و راه رسیدن به کمالات از گذرگاه عبودیت و انقیاد و لبیک به فطرت درون و قبول حق حاصل …

ادامه مطلب »

جایگاه عدد چهل در آیات و روایات و تأثیر اخلاقی آن

در بررسی جایگاه عدد چهل در آیات و روایات و تأثیر اخلاقی آن ابتدا با مطالعه میدانی وسیعی چهل در ادوار زمان گردآوری شد و سپس به روش علمی نقلی با مراجعه به آیات قرآن مجید و احادیث رسول اکرم (ص) و روایات ائمه اطهار (ع) مجموعه چهل در آیات …

ادامه مطلب »