معرکه گیری

معرکه گیری یکی از سلسله کتاب هایی است که به معرفی هنر، معماری، بقعات و اماکن متبرکه شیراز پرداخته‌ایم. نام نوشتار حاضر، خود بیانگر نوعی فرهنگ شفاهی در میان آثار مختلف جامعه است و امروز آن را به صورت تئاتر خیابانی و تعزیه و پرده خوانی و هنر های نمایشی …

ادامه مطلب »

The Mystical Interpretations of the Holy Quran

Usually, the Sufi interpretation of the Holy Koran is considered by the Muslim interpreters of formal sciences as being an interpretation based on Muslim interpreters’ personal point of views. In other words, the Sufi interpretation of the Holy Koran is Not at all based on any other approaches which are …

ادامه مطلب »

The Number of 40

What is number? and what are its effects? have been historically considered, and this matter is not specifically belongs to a certain people or nation, but Numbers and their position have been considered by different tribes and religions. Past scholars have divided theoretical sciences into natural sciences, mathematics and theology, …

ادامه مطلب »

فرهنگ جامع چهل

اینکه عدد چیست و چه آثاری دارد اساسا در طول تاریخ اندیشه بشر مورد توجه قرار گرفته و این امری نیست که خاص یک قوم یا ملت باشد؛ بلکه اعداد و جایگاهشان در اقوام و ادیان مختلف مورد توجه بوده است. قدما علوم نظری را به طبیعیات، ریاضیات و الهیات …

ادامه مطلب »

حضرت علی ابن حمزه

انگیزه‎‌ی تهیه‌‎ی کتاب حاضر درخواست دوست قدیمی و جوان فعال و ارزشمند جناب آقای جاویدیان بود که در سال‌های اخیر منشأ تحولاتی در حرم حضرت شده‌اند و در عین حال یاد استاد وارسته عالم ربانی فقیه برجسته مرحوم حضرت آیت الله امام (قدس الله نفسه الزکیه) مشوقمان شد. امید که …

ادامه مطلب »

چهل معاصر

چهل در ادوار زمان، ادیان، علوم و فرهنگ‌های مختلف از پیش از خلقت تا کنون و تا آخر الزمان مطرح بوده و کلید طرح موضوعات مهمی شده است. امید است همه‌ی آن‌ها که گردآوری شده‌اند، در دایره المعارف چهل عرضه و تقدیم گردد. آن‌چه پیش رو است، چهل در دوره‌ی …

ادامه مطلب »

چهل پیش از تاریخ

آنچه پیش روست قسمتی از چهل در ادوار زمان است که به عنوان دائره المعارف چهل در حال گرد آوری است که از چهل در آفرینش، در دوره کهن و عهد عتیق و چهل پیش از اسلام تا ظهور پیامبر اسلام را شامل می‌شود و پیش از این چهل در …

ادامه مطلب »