کتاب‌ها

The Comprehensive – Thematic Interpretation of the Holy Quran: A Survey of the Quranic Sura “Al-Hamd”

My Ph.D dissertation in the discipline of Quranic sciences and Hadith has been written on the comprehensive – thematic interpretation of the Holy Quran. My dissertation’s title would be “The Comparative Scrutiny of the Interpretational Points of the Quranic Sura “Al – Hamd” and its peripheral words with respect to …

ادامه مطلب »

Examining the priority of the Thematic Comprehensive Interpretation of the Holy Quran: A Case Study on the Quranic word “Hamd”

ABSTRACT The word “Hamd would be one of the key words in the area of liturgical concepts mentioned in the Holy Quran. Our purpose in writing this research paper is to display the best and the most operational type of interpreting the Holy Quran’s verses and words, which would be …

ادامه مطلب »

The Necessity of Redefining and Presenting a New Perception on the Comprehensive Interpretation of the Holy Quran

The Holy Quran is an infinite ocean which benefits everyone to the extent of their scientific ability and scope of existence. This divine book would not be only a text; rather, its interpretation and explanation open various chapters of science, wisdom, and knowledge to human beings. Therefore, the only way …

ادامه مطلب »

تدبری در سوره حمد

رساله پایان دکترای علوم قرآن و حدیث حقیر در موضوع پیرامون تفسیر جامع موضوعی قرآن مجید با عنوان بررسی تطبیقی نکات تفسیری (حمد) و واژه‌های پیرامونی آن از حیث مناهج و اتجاه مختلف و با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید مهدی شیرازی و مشاوره استاد ارجمند سرکار خانم …

ادامه مطلب »

HEJIRA

Hejira, a journey especially when undertaken to escape from a dangerous or undesirable situation, has been considered as one of the most important measures taken by the divine religions, especially by the religion of Islam. Hejira has been suggested and even be ordered by the religion of Islam to set …

ادامه مطلب »

چهل در اسلام

عدد چهل عدد کمال است و بررسی چهل در آفرینش و آخرالزمان و دوره‌های مختلف زمان و ادیان و علوم مختلف و چهل در اسلام، دائره المعارفی را به‌دست می‌دهد که به عنوان یک فرهنگ جامع مرجع برای محققین و اندیشمندان در کشف رموز عدد چهل راه‌گشا بوده و به …

ادامه مطلب »

آستانه

تهیه‌کنندگان: استاد محمد نعمتی – دکتر سعید قاضی پور – مهندسی سید احد امامی شیراز دارای اماکن و بقعات متبرک تاریخی متعدد و بی نظیری ست که هنوز به جهانیان معرفی نشده است و امیدواریم بتوانیم 40 مورد را یکی پس از دیگری به سه زبان به صورت کتاب ارائه …

ادامه مطلب »

اصول فطری انسانی در جریان کربلا

امام صادق (ع) در شبهای اول محرم، بیرق عزای امام حسین (ع) برپا میکرد و با شاگردان به عزاداری می پرداختند. شیخ مفید از ابان بن تغلب روایت کرده اند که حضرت صادق(ع) فرمود: نَفَس آن کسی که به جهت مظلومیت ما مهموم باشد تسبیح است، اندوه او عبادت و …

ادامه مطلب »