رساله آزمایشی احکام پزشکان

کتاب حاضر مجموعه سئوالات و تست های کمک آموزشی و خود آزمایی برای استفاده پزشکان و پیراپزشکان متدین از سر فصل های کتاب احکام پزشکان و مشاغل مربوط به پزشکی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم می باشد. کتاب کمک آموزشی و خود آزمایی احکام پزشکان و مشاغل …

ادامه مطلب »

برای دانشجویان عزیز

در شرایط امروز جامعه ایرانی ، دانش آموزان عزیز با عبور از مرحله ای سخت کنکور که با حمایت و همراهی خانواده طی می شود وارد دانشگاه می شوند و تصوری ناصواب بر مسیر ایشان سایه می افکند مبنی بر اینکه همه چیز حل شد و حال آنکه فصلی نو …

ادامه مطلب »

حل مسأله و شادی

سکینه قلب و آرامش و داشتن نشاط و طراوت در زندگی انسان از چنان اهمیت ویژه ای برخوردار است که هدف اختصاصی عبودیت و ارتباط با خدا قلمداد شده است و از آنجا که بدیهیست که خداوند تبارک و تعالی نیازی به عبادت بنده ندارد بلکه آن هدف غایی باشد. …

ادامه مطلب »