بررسی تفسیر عرفانی

زمین دارای لایه های پنهانی است که در نگاه سطحی نمی توان دید ولی با نفوذ به اعماق زمین با استفاده از ابزارهای قدرتمند دسترسی به نفت و گاز و امثالهم حاصل می گردد قران مجید نیز در نگاه عامیانه گویای مطلبی است که اگر انسان با ریاضت و خودسازی، …

ادامه مطلب »

معرفی اصول کافی مرحوم کلینی

حدیث به عنوان مهم ترین راه دستیابی به سنّت معصومان (علیهم السلام) بیشترین نقش را در استنباط احکام و معارف اسلامی و شکل دهی تفکرات مذاهب اسلامی داشته است. بی شک آنچه امروزه از میراث غنی و گران قدر تفکّر شیعی در حوزه های مختلف فقهی، اعتقادی و اخلاقی در …

ادامه مطلب »

أحکام الأطباء

یتکون هذا الکتاب من مجموعه من الأسئله والروائز للتقیم الذاتی لاستفاده الأطباء والمضمّدین وهی مستخرجه من عناوین کتب أحکام الأطباء والأعمال المرتبطه بهم وصدّرتها مکتب الإعلانات الإسلامیه للحوزه العلمیه بقم. الاعداد و التدوین: الدکتور سعید قاضى بور تحمیل (دانلود)

ادامه مطلب »

آیا هر بشارت دهنده پایان ماه صفر بهشتی است؟!

با نام خدا در نگاه سطحی به ظاهر و الفاظ احادیث معمولا نتایجی بدست می آید که با حقیقت موضوع فاصله دارد و این روزها بازار تصورات غلط از این دست داغ می باشد و در شبکه های اجتماعی آگاهانه یا ناخواسته به آنها دامن زده می شود . به …

ادامه مطلب »

Answers to Islamic Questions

The book which is in front of you consists of a collection of multiple choice tests adopted from the Great Ayatollah Kanmene’ee’s Essay of Answers to Opinion Pollings. This essay not only assists the compiler in emulating Islamic orders, but also will be effective to consolidate Islamic orders in the …

ادامه مطلب »

A Testing Essay of Islamic Orders for Physicians

The present book is a collection of help – instructive questions and tests as well as a self – examination book for the use of devout physicians and those involving in paramedical sciences. The headings in this book have been extracted from the book “Islamic Orders for Physicians and Those …

ادامه مطلب »

A Collection of Essayistic Tests

Mankind has not been created but for worshipping God and obtaining knowledge on the earth. Man will not convert to Islam, if there is no desire for peace and reconciliation in him. Similarly, sending prophets and sending down holy books will not help him, if there is no slightest peacefulness …

ادامه مطلب »

Investigation of Patient’s Knowledge Rate of the Patient’s Rights Charter in Namazi and Faqihi Hospitals in the year 2004

In recent years, a great change has been made on the patient’s rights among different nations and a vast number of policies have been made in this regard. Although, depending on the different social and cultural norms of the society, the nature of the raised rights among different nations differ, …

ادامه مطلب »