صفحه اصلی » کتاب‌ها (صفحه 4)

کتاب‌ها

The Investigating of Depression Rate in 12 to14-year – old Adolescents Whose Parents Have Been in Employment from the Start of Their Children’s Education in Shiraz Junior High Schools

This project, considering the high rate of the outbreak of depression in all societies – especially in the Iranian society -, seeks to find the reasons of depression in adolescence among adolescents by a causal approach. In view of the high vastness of the reasons and theories related to depression, …

ادامه مطلب »

مجمع الرسائل آزمایشی

انسان آفریده نشده است جز برای معرفت و عبادت و آدمی زاده اگر سلم نداشته باشد اسلام نمی آورد و انزال کتب و ارسال رسل نیز کمکی به او نمی کند و راه رسیدن به کمالات از گذرگاه عبودیت و انقیاد و لبیک به فطرت درون و قبول حق حاصل …

ادامه مطلب »

جایگاه عدد چهل در آیات و روایات و تأثیر اخلاقی آن

در بررسی جایگاه عدد چهل در آیات و روایات و تأثیر اخلاقی آن ابتدا با مطالعه میدانی وسیعی چهل در ادوار زمان گردآوری شد و سپس به روش علمی نقلی با مراجعه به آیات قرآن مجید و احادیث رسول اکرم (ص) و روایات ائمه اطهار (ع) مجموعه چهل در آیات …

ادامه مطلب »

مسائل العلوی گرگانی

انسان آفریده نشده است جز برای معرفت و عبادت و آدمی زاده اگر سلم نداشته باشد اسلام نمی آورد و انزال کتب و ارسال رسل نیز کمکی به او نمی کند و راه رسیدن به کمالات از گذرگاه عبودیت و انقیاد و لبیک به فطرت درون و قبول حق حاصل …

ادامه مطلب »

مسائل الشبیری زنجانی

خدا را شاکریم که در دوران پس از انقلاب اسلامی شکوهمند ایران و در قرن حاضر شاهد جوشش مردم جهان و گرایش به معنویت و خواست عمومی به عدالت هستیم و در این جهان ارتباطات وظیفه سنگینی در ارائه همه جانبه احکام الهی بویژه به نسل جوان را عهده داریم …

ادامه مطلب »

مسائل الموسوی اردبیلی

طرح سوال و به چالش کشیدن ذهن و پاسخ به تست های چهارگزینه ای در تثبیت موضوعات در ذهن از نظر روانشناسی روز به اثبات رسیده و امروزه آزمون های تستی روش استاندارد خود آزمایی و دیگر امتحانات متداول می باشد لذا در شرائط جهان روز که مردم عالم بطور …

ادامه مطلب »

مسائل الجوادی آملی

طرح سوال و به چالش کشیدن ذهن و پاسخ دادن به تست های چهارگزینه ای در تثبیت موضوعات در ذهن از نظر روانشناسی روز به اثبات رسیده و آزمون های تستی روش استاندارد امتحانات و خود آزمایی هاست لذا با امید به اینکه هنرمندان و دانشمندان برای احیای فرهنگ تقلید …

ادامه مطلب »

مسائل النوری همدانی

طرح سوال و به چالش کشیدن ذهن و پاسخ به تست های چهارگزینه ای در تثبیت موضوعات در ذهن از نظر روانشناسی روز به اثبات رسیده و امروزه آزمون های تستی روش استاندارد خود آزمایی و دیگر امتحانات متداول می باشد. لذا در شرائط کنونی جهان ارتباطات که امکان دسترسی …

ادامه مطلب »

مسائل المظاهری

به چالش کشیدن ذهن در امور مهمه و طرح سئوال و جواب و حل مسئله با روش تست های چهارجوابی در تثبیت موضوعات در اندیشه انسانی در روانشناسی روز به اثبات رسیده است. تدوین تست های احکام دینی و تقدیم به همه مقلدین و مریدان و مشتاقان اعاظم گرام (حفظهم …

ادامه مطلب »

مسائل الصانعی

عقلایی ترین رفتارهای انسانی مراجعه آزادانه و آگاهانه به نظر کارشناس در هر موضوع تخصصی است که در دهه های اخیر با اختصاصی شدن علوم شتاب بیشتری یافته و همزمان با گرایش عمومی مردم دنیا به معنویت و عدالت و همچنین با شکل گیری جهان ارتباطات هر روز شاهد افزایش …

ادامه مطلب »